ติดต่อทริปดีดี

สวัสดีค่ะ คุณสามารถติดต่อเราได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ ทางเราจะรีบติดต่อกลับเพื่อให้บริการทันทีค่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการ TripDD.com

ส่งข้อความหาเรา

ชื่อของคุณ *

อีเมลของคุณ

Line ID ของคุณ

เบอร์โทรศัพท์ของคุณ

หัวข้อ

ข้อความของคุณ *

* เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินโดย คลิ๊กที่นี่
  2. หรือ โทรแจ้งการชำระเงินที่เบอร์ 02-291-8157 , 039-311240
  3. หรือ ส่ง Line เอกสารการชำระเงิน (Pay in Slip) มาที่ไลน์ของทริปดีดี Line ID: @TripDD พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, รหัสการจอง, เบอร์โทร, และสำเนาหน้าพาสปอร์ต สำหรับตั๋วไปอเมริกา
  4. หรือ แฟกซ์เอกสารการชำระเงิน (Pay in Slip) มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-291-8115 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, รหัสการจอง, เบอร์โทร, และสำเนาหน้าพาสปอร์ต สำหรับตั๋วไปอเมริกา
  5. หรือ ส่งอีเมลเอกสารการชำระเงิน (Pay in Slip) มาที่ reservation@tripdd.com พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, รหัสการจอง, เบอร์โทร, และสำเนาหน้าพาสปอร์ต สำหรับตั๋วไปอเมริกา

หมายเหตุ: ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าชื่อบุคคลธรรมดาโดยเด็ดขาด หากมีบริษัทใดหรือบุคคลใดแจ้งให้ท่านทำการชำระเงินโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาโปรดใช้ความระมัดระวัง และสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเบอร์ติดต่อ 02-219-4010-7

**หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง Hotline : 081-8202750

* วิธีการรับตั๋วเครื่องบิน

  • บริษัทฯจะจัดส่งตั๋วเครื่องบินให้ท่านในแบบ E-Ticket ผ่านทาง E-Mail, Fax, SMS หรือ Line ที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลการจอง ท่านสามารถพิมพ์หรือแสดง E-Ticket นี้ต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน เพื่อใช้ในการเดินทางได้ทันที

โปรดทราบ: ในบางกรณีสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน Deadline และบางครั้งอาจจะสั้นกว่าวันที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจอง หรือในบางกรณีที่วัน Deadline ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทและอาจไม่สามารถออกตั๋วได้ ถ้ามีการชำระเงินในช่วงวันหยุดดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรโดยสาร และโปรดรอการยืนยันสถานะการจองจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการชำระเงินหรือออกตั๋ว อนึ่ง บริษัทฯ สามารถออกบัตรโดยสารได้ในวันทำการปกติเท่านั้น ไม่สามารถออกบัตรโดยสารในวันหยุดได้