บินคุ้มราคาประหยัด ด้วยโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยในราคาที่คุ้มค่าในการจับต้องเอาใจเหล่าขาช๊อปปิ๊ง ในโปรบินลัดฟ้าพาไปช็อป ฮ่องกง สิงคโปร์ สำรองที่นั่งและพร้อมเดินทาง ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 ธันวาคม 2558 และเดินทางได้ตั้งแต่วันโปรฯเด็ดๆ แบบนี้ไม่บินไม่ได้แล้ว จองเลย

รายละเอียดราคาและเงื่อนไขตามตารางด้านล่างนี้ และค้นหาที่นั่งว่างจาก Search Box ด้านข้างได้เลยค่ะ

TG_SIN_HKG_GV2_price

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาบัตรโดยสารนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2558 – 19 ธันวาคม 2558และเริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2558 – 19 ธันวาคม 2558
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป-กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทางที่กำหนดด้วยสายการบินไทย เท่านั้น
 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน ต้องเดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และต้องอยู่ในการจองรหัสจองเดียวกัน
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • สำหรับราคาบัตรโดยสารทารกที่ไม่มีที่นั่งใช้ราคา 50% จากราคาสุทธิข้างต้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางที่สูงขึ้น
 • เมื่อซื้อและออกบัตรโดยสารแล้ว- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร- อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทางและเที่ยวบิน ได้เพียง 1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และภาษีที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
 • ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
 • บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน จากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Air Fare Important Conditions

 • Purchasing and Depart from 4 September – 19 December 2015
 • All flights are applicable on TG OPERATING FLT only.
 • GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults. All passengers in the group must travel same routing / flight / date / RBD for entire journey. Ticket must be issued same date/same Office
 • ID for all passengers in the group.
 • All taxes and surcharges are excluded.
 • Child and adult apply same fare. No discount for child. Infant without seat pays 50% of adult fare.
 • Ticket are non reroutable and non refundable.
 • Upgrade to higher class is not permitted.
 • After ticket issuance :- Name change is not permitted.- Change flight/date of travel once before ticket expiration charge THB 3,000 plus weekend surcharge (if any) and conditions of promotion apply and same RBD.
 • Mileage accrual is subject to conditions of ROP.
 • Ticket validity 14 days from the start date of travel listed on the ticket.
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare.