ไปด้วยกัน ประหยัดด้วยกัน กับโปรฯสุดคุ้มจัดโดยการบินไทยอีกแล้ว ให้คุณบินเป็นคู่ สู่ญี่ปุ่น กับเมืองสุดฮิต โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ฟูกูโอกะ และซัปโปโร ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 11,000 บาท จองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2558 และออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 รีบจองก่อนที่นั่งเต็มนะคะ แล้วไปหนาวด้วยกัน

รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ และค้นหาที่นั่งว่างจาก Search Box ด้านข้างได้เลยค่ะ

1510_TG_Jpn2gether_02

ต้องการจองสามารถค้นหาที่นั่งว่างจาก Search Box ด้านข้างได้เลยค่ะ หรือโทรหาเราเพื่อจองให้ก็ได้ โทร 02-2918157 , 039-311240 ทุกวันทำการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ (Thai Airways)

 • ราคาบัตรโดยสารนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2558 และเริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
 • ยกเว้น วันที่ 22-23 ตุลาคม 4-5 ธันวาคม 25-31 ธันวาคม 2558
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป-กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทางที่กำหนดด้วยสายการบินไทย เท่านั้น
 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน ต้องเดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และต้องอยู่ในการจองรหัสจองเดียวกัน
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • สำหรับราคาบัตรโดยสารทารกที่ไม่มีที่นั่งใช้ราคา 50% จากราคาสุทธิข้างต้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางที่สูงขึ้น
 • เมื่อซื้อและออกบัตรโดยสารแล้ว
  – ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
  – อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทางและเที่ยวบิน ได้เพียง 1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และภาษีที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
 • ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
 • บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน จากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Air Fare Important Conditions

 • Purchasing from Now – 31 December 2015 and Depart from 1 October – 31 March 2016.
 • Not valid for departure from BANGKOK on 22 – 23 OCT15 , 04 – 05DEC15 , 25 – 31DEC15
 • All flights are applicable on TG OPERATING FLT only.
 • GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults. All passengers in the group must travel same routing / flight / date / RBD for entire journey. Ticket must be issued same date/same Office ID for all passengers in the group.
 • All taxes and surcharges are excluded.
 • Child and adult apply same fare. No discount for child. Infant without seat pays 50% of adult fare.
 • Ticket are non re-routable and non refundable.
 • Upgrade to higher class is not permitted.
 • After ticket issuance :
  – Name change is not permitted.
  – Change flight/date of travel once before ticket expiration charge THB 3,000 plus weekend surcharge (if any) and conditions of promotion apply and same RBD.
 • Mileage accrual is subject to conditions of ROP.
 • Ticket validity 14 days from the start date of travel listed on the ticket.
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare.