* เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินด้านข้างนี้ >>
  2. หรือ โทรแจ้งการชำระเงินที่เบอร์ 02-291-8157 , 039-311240
  3. หรือ ส่ง Line เอกสารการชำระเงิน (Pay in Slip) มาที่ไลน์ของทริปดีดี Line ID: @TripDD พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, รหัสการจอง, เบอร์โทร, และสำเนาหน้าพาสปอร์ต สำหรับตั๋วไปอเมริกา
  4. หรือ แฟกซ์เอกสารการชำระเงิน (Pay in Slip) มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-291-8115 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, รหัสการจอง, เบอร์โทร, และสำเนาหน้าพาสปอร์ต สำหรับตั๋วไปอเมริกา
  5. หรือ ส่งอีเมลเอกสารการชำระเงิน (Pay in Slip) มาที่ reservation@tripdd.com พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, รหัสการจอง, เบอร์โทร, และสำเนาหน้าพาสปอร์ต สำหรับตั๋วไปอเมริกา

หมายเหตุ: ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าชื่อบุคคลธรรมดาโดยเด็ดขาด หากมีบริษัทใดหรือบุคคลใดแจ้งให้ท่านทำการชำระเงินโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาโปรดใช้ความระมัดระวัง และสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเบอร์ติดต่อ 02-219-4010-7

**หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง Hotline : 081-8202750

* วิธีการรับตั๋วเครื่องบิน

  • บริษัทฯจะจัดส่งตั๋วเครื่องบินให้ท่านในแบบ E-Ticket ผ่านทาง E-Mail, Fax, SMS หรือ Line ที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลการจอง ท่านสามารถพิมพ์หรือแสดง E-Ticket นี้ต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน เพื่อใช้ในการเดินทางได้ทันที

ฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

ชื่อ-นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล

Line ID

รหัสการจอง (Booking Code)

ธนาคารที่โอน *

จำนวนเงินที่โอน *

วันที่โอน *

แนบไฟล์ใบโอนเงิน (*.jpg , *.png ไม่เกิน 2MB)

แนบไฟล์สำเนาหน้าพาสปอร์ต สำหรับตั๋วไปอเมริกา (*.jpg , *.png ไม่เกิน 2MB)

โปรดทราบ:  ในบางกรณีสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน Deadline และบางครั้งอาจจะสั้นกว่าวันที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจอง หรือในบางกรณีที่วัน Deadline ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทและอาจไม่สามารถออกตั๋วได้ ถ้ามีการชำระเงินในช่วงวันหยุดดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรโดยสาร และโปรดรอการยืนยันสถานะการจองจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการชำระเงินหรือออกตั๋ว อนึ่ง บริษัทฯ สามารถออกบัตรโดยสารได้ในวันทำการปกติเท่านั้น ไม่สามารถออกบัตรโดยสารในวันหยุดได้

ที่อยู่สำนักงาน

TripDD.com ดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท เอทริป จำกัด
หมายเลขทะเบียนการค้า 0105550050101

3599/29 ถ.เจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120

แผนกสำรองห้องพักและบัตรโดยสาร
108/11-12 ถ.ศรีรองเมือง
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร 02-291-8157 , 039-311240 , 02-291-8142
แฟกซ์ 02-291-8115
(เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-17:00 น., เสาร์  9:00-12:00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

Email: reservation@tripdd.com
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/6019

ติดต่อสอบถามทาง Line