เงื่อนไขการขอคืนบัตรโดยสาร

  • Refund ได้ | ต้องเป็นบัตรโดยสารประเภทขอคืนเงินได้
  • Not Expired | บัตรโดยสารต้องยังไม่หมดอายุ
  • ไม่ No show | หากมีการจองแล้วไม่ได้ยกเลิก อาจไม่สามารถคืนเงินได้ หรืออาจเสียค่าปรับ
  • บัตรโดยสารต้องยังไม่ผ่านการใช้งาน บางกรณีใช้แล้วขาไป ก็อาจคืนเงินเฉพาะขากลับได้ แล้วแต่เงื่อนไข

ขั้นตอนการขอคืนบัตรโดยสาร (รีฟันด์ตั๋ว)

  1. กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอคืนบัตรโดยสาร ด้านข้างนี้ >>
  2. หลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มการขอคืนบัตรโดยสารแล้ว ลูกค้าจะได้รับหมายเลข Refund Case No. กลับทาง Email ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการขอคืนบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว
  3. ตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่ได้ใช้งานทั้งขาไปและขากลับ TripDD จะทำการคืนเงินภายในเวลาประมาณ 90 วัน
  4. ตั๋วเครื่องบินที่ใช้แล้วบางส่วน (Partial Used) ระยะเวลาการดำเนินงานการขอคืนบัตรโดยสาร จะขึ้นอยู่กับทางสายการบินเป็นผู้กำหนด
  5. ลูกค้าสามารถติดตามการขอคืนเงินได้ที่ reservation@tripdd.com หรือ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-2918157 โดยกรุณาระบุ Case No. เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล

ฟอร์มขอคืนบัตรโดยสาร

รหัสการจอง (Booking Code) *

ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทางตามบัตรโดยสาร (ระบุได้มากกว่า 1 คน) *

เส้นทางที่ขอคืนเงิน *

ชื่อผู้ติดต่อ *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

ที่อยู่สำนักงาน

TripDD.com ดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท เอทริป จำกัด
แผนกสำรองห้องพักและบัตรโดยสาร
3599/29 ถ.เจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/6019

โทร 02-291-8157 , 02-291-8142 , 039-311240
แฟกซ์ 02-291-8115
(เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-17:00 น., เสาร์ 9:00-12:00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
Email: reservation@tripdd.com